Välkommen!

VA Tour Sweden 2023/2024

Fösta stoppet för VA Tour Sweden blir på Vatten 2023 i Göteborg 24-26 oktober 2023. Sen fortsätter turnén till Umeå, Stockholm, Malmö och Jönköping under januari 2024. Varmt välkomna till Sveriges största mötesplats inom markförlagd VA!

På VA Tour Sweden får du ta del av de allra senaste teknikerna och produkterna inom markförlagd VA och vi bjuder på toppaktuella och kompetenshöjande seminarier. VA Tour Sweden är den självklara mötesplatsen för dig som är VA-ingenjör, VA-chef, konsult, anläggare, entreprenör, grossist eller på annat sätt arbetar med Vatten och Avlopp.

Läs mer

Föredrag 2022

Om WSP:s hållbarhets- och innovationsprogram

Elsa Malmer berättar om hur WSP arbetar med hållbarhet kopplat till VA och dagvatten.

Läs mer

Nytt fokus för VA-branschen!

Erik Winnfors Wannberg, Chefredaktör på VA-tidskriften Cirkulation, ger sin syn på gårdag, dagsläge och framtid för VA-området.

Läs mer

Lars Höjer från Borealis föreläser

Minska rörnätverkens CO2 avtryck genom att välja polyeten och polypropenrör baserade på förnybar råvara, Borealis Bornewables™.

Läs mer

Hur kan man skyfallssäkra en hel stadsdel?

Sara Rebbling kommer och pratar om hur WSP och Umeå kommun i många olika steg planerat för att hantera skyfall inom Tomtebo strand, Umeås nya hållbara stadsdel.

Läs mer

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Lyssna på Dick Johansson från VA SYD som berättar om den största infrastruktursatsningen inom svensk avloppsrening på decennier.

Läs mer

Vi tar gärna emot tips!

Har du tips på intressanta talare kopplat till VA? Kontakta i så fall caroline@vvsfabrikanterna.se

Läs mer

Mässnyheter

Uponor Stormwise

Uponor Stormwise är en lösning för hållbar hantering av dagvatten.

Läs mer

Extena lanserar Tryckrör SLM® DCS

Med kontinuerlig övervakning och en kraftig skyddande mantel

Läs mer

Nya PCorr+ - läcksökning med telefonen

Vretmaskins nya PCorr+ med patroller 4, används väldigt enkelt med Android eller Iphone.

Läs mer

Ultra Rib 2 Blue når upp till 70 % koldioxidreduktion

Ultra Rib 2 Blue är det första plastavloppsröret med upp till 70 % minskat koldioxidavtryck. Reduktionen uppnås genom inblandning av 55 % förnybart (fossilfritt) råmaterial.

Läs mer

Framtidens sätt att pumpa avloppsvatten

Grundfos har tagit fram ett nytt och luktfritt sätt att transportera spillvatten med 30-70% energibesparing och eliminering av dålig lukt.

Läs mer

NeoFlow – tryckhållningsventil

NeoFlow från GF Piping Systems möjliggör intelligent balans, exakt och optimerad tryckhantering för att skapa fullständig harmoni i ledningsnätet för vattendistribution.

Läs mer

Intelligent styrning med Wavins StormHarvester

Smart och hållbart - Framtidens dagvattenhantering är här. Med intelligenta sensorer optimeras hanteringen av dagvatten och hjälper till att aktivt motverka översvämningar orsakade av kraftig nederbörd.

Läs mer

Tegra Dagvattenbrunn PLUS

Plast, slam och löv är de största problemen för en ren vattenmiljö. Wavins TEGRA Dagvattenbrunn PLUS med koniskt filter löser detta.

Läs mer

Furnes Miljö

Miljö-locket är en helt ny och unik miljöprodukt på marknaden.

Läs mer

Ny hydraulik ska möta framtidens krav och utmaningar

För att möta den ökande komplexiteten i städernas avloppsvatten har Grundfos utvecklat det halvöppna pumphjulet Open S-tube® som ger hög effektivitet över ett brett driftområde. 

Läs mer

Multi/Joint – Big 5

MULTI/JOINT® 3000 Plus familjen välkomnar - NEW Big 5: dragfasta kopplingar i storleken mellan DN625 upp till DN825. Din lösning för stora och krävande reparationer av VA-system.

Läs mer

Ulefos UltraGrip - Utvecklade för sammankoppling av rör

UltraGrip är den perfekta lösningen för nya rör men också för skadade, korroderade eller trasiga rör med svår åtkomst.

Läs mer

Arrangörer / Samarbetspartners

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.