Framtidens sätt att pumpa avloppsvatten

Grundfos har tagit fram ett nytt och luktfritt sätt att transportera spillvatten med 30-70% energibesparing och eliminering av dålig lukt. Grundfos Wastewater Booster är en energieffektiv lösning för transport av spillvatten som även fungerar i existerande system.

En energieffektiv lösning för transport av spillvatten

Grundfos Wastewater Booster är en energisnål pumpstation som utnyttjar det egna trycket och vattnets rörelseenergi i avloppsledningen, för att minska pumparnas driftstid och öka energieffektiviteten. Pumpstationen installeras i en brunn under mark eller i en byggnad ovan mark och är lätt att underhålla – den ger också ett jämnare flöde jämfört med en traditionell pumpsump.

Fördelar med Grundfos Wastewater Booster

  • 30–70% energibesparing
  • lägre byggkostnader
  • inga luktproblem
  • inga slamproblem
  • inga problem med syresättning
  • jämnt flöde
  • inga tryckslag
  • optimering av pumparnas verkningsgrad

Kom till vår monter under VA Tour Sweden 2022 så berättar vi mer!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.