Intelligent styrning med Wavins StormHarvester

Intelligent styrning med Wavins StormHarvester. System för infiltration och fördröjning har planerats och implementerats på konventionellt sätt under många år. Dagvatten samlas och leds ner i VA-systemet och dräneras på ett kontrollerat sätt eller hålls kvar för senare användning. Wavin StormHarvester erbjuder helt andra möjligheter. Med intelligenta sensorer optimeras hanteringen av dagvatten och hjälper till att aktivt motverka översvämningar orsakade av kraftig nederbörd.

Smart och hållbart - Framtidens dagvattenhantering är här

Klimatförändringar och urbanisering har en avgörande inverkan på dagvattenhantering. Dessa globala förändringar ökar kraven. Ett steg mot smart dagvattenhantering är Wavin StormHarvester - en kombinerad lösning med Wavin-magasin och StormHarvester-sensorer.

Ett intelligent nätverk samlar in data om vattennivåer i magasinen och aktuella prognoser för kommande nederbörd. Detta garanterar att det alltid finns tillräcklig lagringskapacitet tillgänglig vid kraftig nederbörd. Vattennivån vid normal drift är optimerad så att vattnet i magasinen är tillgängligt för användning. Medan konventionella fördröjningssystem mestadels är tomma och infiltrationssystem endast kan användas i markförhållanden med lämplig permeabilitet, ändrar StormHarvester förutsättningarna i riktning mot intelligent och nästan naturlig dagvattenhantering.

Detta medför betydande ekonomiska och hållbara fördelar eftersom användning av dagvatten sparar dricksvatten. Å andra sidan, om dagvattnet släpps ut i grundvattnet på ett kontrollerat sätt, har det en positiv effekt på grundvattennivån.

Nytänkande

I konventionella system för återanvändning av dagvatten leds överflödigt vatten direkt ner i VA-systemet. Med ett renodlat system för samling av dagvatten ackumuleras det dagvatten som lagras i magasinen och transporteras vidare till VA-systemet på ett kontrollerat sätt med en definierad flödeshastighet. Båda systemen slösar med den mest värdefulla råvaran på jorden, vatten.

Med det nya samarbetet mellan Wavin och StormHarverster kan båda användningsområdena kombineras effektivt. Ett smart dagvattenhanteringssystem skapas av ett traditionellt fördröjningssystem.

Intelligenta sensorer

Systemet styr nivån i magasinen. Grunden för detta är kommunikation med data från lokala väderprognoser. Informationen utvärderas av intelligenta algoritmer och skickas vidare till kontrollcentret. Systemet kontrollerar noggrant prognosinformationen och bestämmer en säker nivå för tanken var femte minut. Är nederbörden kortvarig med låg intensitet, sänks vattennivån endast med en liten procentandel. Denna minskning är tillräcklig för att kunna lagra den förutsagda mängden dagvatten i magasinet. Tester har visat att vattennivån ofta redan är lägre än den erforderliga procentsänkningen, eftersom vattnet kontinuerligt används eller leds bort på ett kontrollerat sätt.

Vi ses på VA Tour Sweden 2022!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.