Tegra Dagvattenbrunn PLUS

Plast, slam och löv är de största problemen för en ren vattenmiljö. Wavins TEGRA Dagvattenbrunn PLUS med koniskt filter löser detta. Brunnen kombinerar hög driftsäkerhet med enkel installation och låga underhållskostnader. Detta är en mycket kostnadseffektiv lösning med robust och genomtänkt design. Perfekt anpassad för svenska kommuner.

Brunnen utmanar principerna för hur dagvattenbrunnar är designade utformning. Nya Dagvattenbrunn PLUS är stabil, lätt att installera och väldigt lite underhåll. Med genomtänkt konstruktion garanteras den bästa lösningen för alla parter som ansvarar för anskaffning, installation, underhåll och drift av spillvattensystem och dagvattensystem.

Vattenlås

Vattenlåset är konstruerat som ett insatselement i en grön färg, så att det är lätt att känna igen. Det ersätter det utvändiga vattenlåset, så att utloppsröret lätt kan anslutas. Vattenlåset är utformat för att ”falla på plats” vid montering och kan lyftas av med hjälp av ett handtag för att göra det enkelt att rengöra.

360° Koniskt filter

Filtrets koniska form ger ett 360-gradigt flöde, vilket gör flödet i brunnen effektivare och skapar också en självrengörande effekt på filtrets insida, så att skräp, löv och slam inte sitter kvar. Den koniska utformningen och placeringen tar inte upp stor plats i brunnen.  Filtret hindrar vattnets fart och vid stora regnmängder reduceras turbulens och utspolning av slam från botten av brunnen. Filtret minskar mängden flytande produkter (plast och annat avfall) som annars leds ut och orsaka stopp i avloppssystemet. De droppformade hålen med fasettslipad kant på insidan av filtret är specialutformade för maximalt hydrauliskt flöde.

Vi ses på VA Tour Sweden 2022!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.