Jönköping: Hässleholm Miljös resa mot cirkulär masshantering

VA-Sverige står inför stora investeringar och otaliga ombyggnads-, nybyggnads- och utvecklingsprojekt. Hässleholms kommun är inget undantag. Men hur får man en hållbar masshantering när investeringstakten de närmaste åren är flera gånger högre än tidigare decennier?

Det kommunala VA-bolaget Hässleholm Miljö beslutade sig för att satsa på cirkulär masshantering med målet att kraftigt öka återanvändningen av massor i de många VA-projekt som står för dörren. I början av 2023 fanns ytan, tillstånden och kunskapen, som skapar förutsättningar för att ta tillvara på lokala resurser och minska transporterna, på plats.

”Efter snart ett års aktiv cirkulering av massor har vi en nära på 100-procentig återanvändning av naturmaterial. Det betyder att vi kraftigt minskat användningen av jungfruligt material som vi tidigare använt för att återfylla schakten efter våra arbeten. Samtidigt som vi minskat volymen som hamnar på deponi. Det är ett stort steg mot en mer cirkulär och resurseffektiv verksamhet.”

Fredrik Velin, rörnätschef och Sofie Vessling, projektledare, berättar om Hässleholm Miljös resa mot en mer cirkulär masshantering. Från problem till möjlighet. Från avfall till resurs.

Välkommen till VA Tour Sweden i Jönköping!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.