Umeå: Förbättrad design av grön infrastruktur för ökad klimatresiliens

Projektet SECURE har undersökt hur våra dagvattensystem kan designas med hänsyn till den pågående klimatförändring: hur bra stämmer egentligen antaganden som görs kring regn och återkomsttid? Vilken roll spelar grönområden och markförhållanden vid design av dagvattenanläggningar och modellering av översvämningsrisker? Kan typiska design på dagvattenanläggningar förbättras ytterligare för att kunna ta hand om större regnmängder?

Dessa frågor blir allt viktigare när klimatförändring väntas leda till mer intensiva regn och översvämningsriskerna i allt mer tätbebyggda städer ökar. Projektet SECURE - ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Tyréns, och StormTac – har granskat dessa frågor för att bidra till ökad resiliens mot översvämningar i våra städer. Ico Broekhuizen från Luleå tekniska universitet berättar om de viktigaste resultaten från projektet.

Varmt välkommen att besöka VA Tour Sweden i Umeå!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.