Umeå: Förebyggande underhåll och hur det beaktas i VA-ekonomin

Hela VA-Sverige står inför stora utmaningar med ett åldrande ledningsnät som kräver att stora resurser satsas på underhåll. Vi berättar hur vi hjälper våra kunder att planera rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Med Tyréns verktyg Vattenskattkartan hittar vi vattenledningarna med störst behov av förnyelse och vilka avstängningsventiler som bör prioriteras.

Vi visar också i vårt verktyg PlaneVA hur dessa reinvesteringar påverkar VA-ekonomin och hur VA-huvudmännen kan ta hänsyn till dessa vid beslut om taxans nivå.

Välkommen till VA Tour Sweden i Umeå!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.