Daniel Persson moderator på VA Tour Sweden i Malmö

Daniel Persson är vd och partner i Progress PR Öresund som är baserat i Malmö. Han är i första hand inriktad på public affairs och strategisk rådgivning till företag och offentliga organisationer och har lång erfarenhet av samhällsinfrastrukturfrågor både ovan och under jord. Tidigare har Daniel verkat som politisk stabschef i Malmö stad, public affairs-ansvarig på Öresundskommittén i Köpenhamn och som ställföreträdande utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Välkommen till VA Tour Sweden i Malmö!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.