Fakta för ett framtida investeringsbehov - Finns det?

Fakta för ett framtida investeringsbehov - Finns det? Anna Dahlman Petri, VA- och vattenexpert på WSP ger oss insikter i hur WSP gjorde underlaget till 2023 års Investeringsrapport. Diskuterar olika frågeställningar som är kopplade till fakta och vilket slags underlag investeringsrapporten är. Vidare samtalar och diskuterar vi hur faktiskt redan är beslutade investeringar kan genomföras, hinder och möjligheter.

Fakta kan inte finnas för det har inte hänt än. Däremot finns det mer eller mindre välgrundande underlag för bedömning och beräkning av olika aspekter. Hur har underlaget till 2023 års investeringsrapport från Svenskt Vatten tagits fram? Vad baseras beräkningarna på? Vad skulle behövas för fakta för en bättre precision? Behövs bättre precision? Till vad i så fall?

Uppskattningar på framtida behov ska användas på något sätt. Ett sätt är politiskt för att styra vad uppdraget för VA ska ha för ramar. Ett annat för att bedöma vilka resurser av olika slag som behövs för genomförande i organsisationerna. Hur ser det ut med genomförandet? Vad kan olika delar av branschen ta till sig för att få mer verkstad av tillgängliga beslutade medel för investeringar?

Välkommen till VA Tour Sweden!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.