Från kranen till karriären: Hur investeringar inom VA skapar mänger av nya jobb

Jag har världens bästa jobb! Jag får möjlighet att arbeta med något så viktigt som vatten, tillsammans med några av Sveriges mest framgångsrika och kunskapsbärande företag. Det var inte självklart att jag skulle bli branschutvecklare på VVS-Fabrikanterna, men det har under hela mitt yrkesverksamma liv varit en självklarhet att jobba med miljö och hållbarhet.

Det är tacksamt att arbeta med frågor som rör vatten, ingen kan leva utan vatten och alla tycker vatten är viktigt, på ett eller annat sätt. Trots det är vatten någonting som på flera nivåer måste prioriteras mycket mer.

Modernisering av VA-systemen: Investeringar för en hållbar framtid

I ljuset av klimatförändringarna har vattenfrågan aldrig varit mer aktuell. Extrema väderförhållanden, torka, översvämningar och stigande havsnivåer är bara några av de konsekvenser vi kan se. Mitt i allt detta har vi också våra föråldrade VA-system, som i många fall inte är rustade för dessa förändringar. Det är den infrastrukturen som ser till att vi har rätt vatten på rätt plats vid rätt tidpunkt och som dessutom transporterar bort avfallet.

En stor del av VA-infrastrukturen i Sverige är föråldrad och i behov av modernisering. Detta är en helt nödvändig investering, men också en del av lösningen som kommer göra vårt samhälle mer hållbart, samtidigt som det skapar en bättre framtid för kommande generationer.

Bortom kostnaden: de mångfacetterade fördelarna av VA-investeringar

När det gäller upprustningen av VA-systemen är det lätt att fokus enbart hamnar på kostnaden, vilket inte är konstigt. Enligt Svenskt Vatten behöver vi investera 31 miljarder kronor per år för att hålla vårt gemensamma VA-system i gott skick och i takt med behoven. Det är mycket pengar! Men vad får vi för 31 miljarder kronor, förutom ett VA-system som fungerar?

VA-Fakta släppte nyligen en rapport som visar att en investering i Kalmarsundsverket på 2,1 miljarder kronor genererar cirka 2 500 nya årsarbeten i Kalmar under projekttiden. Förvärvsinkomsterna i regionen väntas öka med 821 miljoner kronor och de kommunala skatteintäkterna väntas öka med hela 271 miljoner kronor. Genom att belysa även detta perspektiv synliggör VA-Fakta fler nyttor för samhället med investeringar som ändå måste göras.

Välkommen till världens bästa bransch!

Med detta sagt hoppas jag fler får upp ögonen för denna bransch, en bransch som dessutom kommer behöva mer kompetens framöver. Nästa gång du öppnar kranen och tar en klunk vatten, ägna då VA-systemet en tanke. Tänk att det levererar dricksvatten till dig varje dag. Det är häftigt! Investeringarna är inte bara en kostnad, det är mycket mer än så, det är en öppen dörr till världens bästa bransch, enligt mig.

Om Caroline Harrå

Caroline Harrå är branschutvecklare inom VA och Små Avlopp hos VVS-Fabrikanterna. Hon är även projektledare för VA Tour Sweden, som är Sveriges största mässa inom markförlagd VA. Möt Caroline på VA Tour Sweden i januari 2024 då vi besöker Umeå, Stockholm, Malmö och Jönköping.

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.