Umeås seminarieprogram - 18/1

Här hittar du hela seminarieprogrammet för VA Tour Sweden Umeå samlat. Tiderna nedan är ungefärliga.


Förbättrad design av grön infrastruktur för ökad klimatresiliens

13.00-13.30
Från Luleå Tekniska Universitet deltar Ico Broekhuizen som delar med sig av de viktigaste resultaten från projektet SECURE, som är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, Tyréns, och StormTac. De har undersökt hur dagvattensystem kan designas för att bidra till ökad resiliens mot översvämningar i våra städer.

Förebyggande underhåll och hur det beaktas i VA-ekonomin

13.30-14.00
Mattias Palo och Malin Ljungdahl från Tyréns kommer och pratar om effektivt förebyggande underhåll och hur vi beaktar det i VA-ekonomin. De visar också verktyget Vattenskattkartan, som visar vattenledningar med störst behov av förnyelse och vilka avstängningsventiler som bör prioriteras.

WaterAid – Internationellt perspektiv om värdet av vatten

14.00-14.30

Ulrica Lindblom och Olle Wallin från WaterAid kommer och belyser vilka konsekvenser vattenkrisen får för människor och samhällen världen över – men också vad vi tillsammans kan göra för att skapa förändring och säkerställa tillgång till rent vatten, toaletter och hygien för alla människor.

Moderator – Erik Säfvenberg

Seminarierna på scenen leds av den erfarna moderatorn Erik Säfvenberg. Erik är en lyhörd och trygg moderator/samtalsledare med uppdrag inom ämnen som ledarskap, maskinentreprenad, skog, trädgård och offentlig upphandling bland annat. Till vardags är Erik marknadschef på Nolia. Han är också utbildad journalist med över 30 år i yrket.


Varmt välkommen till VA Tour Sweden i Umeå!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.