Jönköpings seminarieprogram - 30/1

Här hittar du hela seminarieprogrammet för VA Tour Sweden Jönköping samlat. Tiderna nedan är ungefärliga.
 

Hässleholm miljö – Fredrik Velin och Sofie Vessling, om projektet att återanvända schaktmassor i VA-projekt

13.00-13.30
Det kommunala VA-bolaget Hässleholm Miljö beslutade sig för att satsa på cirkulär masshantering med målet att kraftigt öka återanvändningen av massor i de många VA-projekt som står för dörren. I början av 2023 fanns ytan, tillstånden och kunskapen, som skapar förutsättningar för att ta tillvara på lokala resurser och minska transporterna, på plats.

WSP – Anna Dahlman Petri om investeringstakten och genomförandegraden

13.30-14.00
Anna Dahlman Petri, VA- och vattenexpert på WSP ger oss insikter i hur WSP gjorde underlaget till 2023 års Investeringsrapport. Diskuterar olika frågeställningar som är kopplade till fakta och vilket slags underlag investeringsrapporten är. Vidare samtalar och diskuterar vi hur redan beslutade investeringar kan genomföras, hinder och möjligheter.

WaterAid – Internationellt perspektiv om värdet av vatten

14.00-14.30

Ulrica Lindblom och Ankie Sahlin från WaterAid kommer och belyser vilka konsekvenser vattenkrisen får för människor och samhällen världen över – men också vad vi tillsammans kan göra för att skapa förändring och säkerställa tillgång till rent vatten, toaletter och hygien för alla människor.

Moderator – Erik Winnfors Wannberg

Erik Winnfors Wannberg har bevakat och granskat VA-frågor i över 30 år och är chefredaktör för VA-tidskriften Cirkulation. Erik är en ofta anlitad moderator och samtalsledare inom VA-branschen och vi är glada att han är med och bidrar med sin kompetens och erfarenhet under VA Tour Sweden.

 

Välkommen till VA Tour Sweden i Jönköping!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.