Nytt fokus för VA-branschen!


Foto: Ron Pyke

Erik Winnfors Wannberg, Chefredaktör på VA-tidskriften Cirkulation, är en stark röst i branschen och kommer under VA Tour Sweden hålla ett seminarium om nya utmaningar och trender inom VA-området.

Flera trendskiften

VA-hanteringen är mitt uppe i flera olika trendskiften. Inom såväl dricksvattenberedning, avloppsrening som dagvattenhantering och ledningsbyggande slutar gamla sanningar att gälla och nya utmaningar ska mötas. Klimatförändringar, teknikutveckling, kemikaliesamhället, infrastruktur och politik är några frågor som berörs när Cirkulations Erik Winnfors Wannberg ger sin syn på gårdag, dagsläge och framtid för VA-området.

Välkommen till VA Tour Sweden!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.