Nationella Riktlinjer för livscykelinformation

Rogier Jongeling, teknisk expert i föreningen BIM Alliance, berättar om vad Nationella Riktlinjer innebär för VA-branschen.

Nationella Riktlinjer för livscykelinformation är en branschgemensam plattform som lanserades den 1 september 2021. Med hjälp av Riktlinjer för användare stöd för kravställning och hantering av digitala informationsleveranser. Riktlinjerna bygger på en ett stort antal (inter)nationella standarder och handböcker och är tillgänglig som digital plattform. På detta föredrag berättar Rogier mer om varför Riktlinjerna är relevant för aktörer inom VA och vilket stöd och verktyg som finns.

Om Rogier

Rogier Jongeling är informationsstrateg på konsultföretaget Plan B. Han är teknisk expert i föreningen BIM Alliance och var projektledare för utveckling av Nationella Riktlinjer. Han är fortsatt verksam med förvaltning och utveckling av Riktlinjerna.

Välkommen till VA Tour Sweden!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med VA Tour Swedens nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.